Domů

Družstvo hospodaří na výměře 1709 ha půdy, z toho je 1580 ha orná půda. Obhospodařované pozemky se rozkládají v západní části okresu Brno – venkov, na katastru obcí Nová Ves, Biskoupky, Čučice, Ketkovice, Padochov a měst Oslavany a Ivančice, v oblasti povodí řeky Oslavy, dílčím povodím řeky Jihlavy.

Hospodářský obvod spadá do oblasti mírně teplé, klimatického okrsku mírně vlhkého, vrchovinového o průměrné nadmořské výšce 340 m.

Průměrné teploty jsou 8,1oC, roční srážky jsou v průměru 409 mm za rok.

V současnosti družstvo pěstuje pšenici, ječmen, kukuřici, řepku

olejnou, hrách a vojtěšku. Družstvo chová 410 dojnic holštýnského plemene.


 

 

Zemědělsky svaz ČR

Zemědělství žije