Domů

Demonstrační akce 12.6.2019

Demonstrační akce 12.6.2019

 

Na této demonstrační akci bude prezentována technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí.

 

Demonstrační akce 12.6.2019

Den otevřených dveří 14.6.2019

 

Na tomto dni bude prezentována činnost jednotlivých provozů družstva a jejich výsledky a dále samotná technologie pěstování erozně nebezpečných plodin v POOSLAVÍ. Účastníci dne otevřených dveří si budou moci prohlédnout strojní vybavení družstva, stáje, dojírnu, bioplynovou stanici, stánek projektu „Zemědělství žije“. Přítomný odborník bude diskutovat se zájemci problematiku technologie pěstování erozně nebezpečných plodin. Dále bude následovat prohlídka vybraných půdních bloků na kterých byla uplatněna technologie pěstování erozně nebezpečných plodin.

 

Družstvo hospodaří na výměře 1708 ha půdy, z toho je 1554 ha orná půda. Obhospodařované pozemky se rozkládají v západní části okresu Brno – venkov, na katastru obcí Nová Ves, Biskoupky, Čučice, Ketkovice, Padochov a měst Oslavany a Ivančice, v oblasti povodí řeky Oslavy, dílčím povodím řeky Jihlavy.

Hospodářský obvod spadá do oblasti mírně teplé, klimatického okrsku mírně vlhkého, vrchovinového o průměrné nadmořské výšce 345 m.n.m. (od 215 do 475 m.n.m.)

Průměrné teploty jsou 8,1oC, roční srážky jsou v průměru 409 mm za rok.

V současnosti družstvo pěstuje pšenici, ječmen, kukuřici, řepku

olejnou, žito a vojtěšku. Družstvo chová 450 dojnic holštýnského plemene.


Zemědělsky svaz ČR

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Doba trvání: březen 2017 až únor 2019

Název projektu: Pooslaví Nová Ves – vzdělávání zaměstnanců

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004857

Stručný popis:

POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo na základě interní analýzy a zjištění potřeb na doplnění a prohloubení dovedností svých zaměstnanců připravilo projekt Podnikového vzdělávání zaměstnanců. Do této vzdělávací aktivity budou zapojeni zaměstnanci napříč celou společností, u kterých byla identifikována nutnost doplnění kvalifikace a rozšíření kompetencí. Cílem projektu je vytvořit zastupitelný tým složený z odborníků na danou problematiku.

 

Jaký problém projekt řeší:

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 33

Počet účastníků (nebagatelní podpora): 29

Počet účastníků 54+: 5

 

Zemědělsky svaz ČR

Zemědělství žije