Domů

 

Demonstrační akce

 

Demonstrační akce

Družstvo hospodaří na výměře 1708 ha půdy, z toho je 1554 ha orná půda. Obhospodařované pozemky se rozkládají v západní části okresu Brno – venkov, na katastru obcí Nová Ves, Biskoupky, Čučice, Ketkovice, Padochov a měst Oslavany a Ivančice, v oblasti povodí řeky Oslavy, dílčím povodím řeky Jihlavy.

Hospodářský obvod spadá do oblasti mírně teplé, klimatického okrsku mírně vlhkého, vrchovinového o průměrné nadmořské výšce 345 m.n.m. (od 215 do 475 m.n.m.)

Průměrné teploty jsou 8,1oC, roční srážky jsou v průměru 409 mm za rok.

V současnosti družstvo pěstuje pšenici, ječmen, kukuřici, řepku

olejnou, žito a vojtěšku. Družstvo chová 450 dojnic holštýnského plemene.


Zemědělsky svaz ČR

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Doba trvání: březen 2017 až únor 2019

Název projektu: Pooslaví Nová Ves – vzdělávání zaměstnanců

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004857

Stručný popis:

POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo na základě interní analýzy a zjištění potřeb na doplnění a prohloubení dovedností svých zaměstnanců připravilo projekt Podnikového vzdělávání zaměstnanců. Do této vzdělávací aktivity budou zapojeni zaměstnanci napříč celou společností, u kterých byla identifikována nutnost doplnění kvalifikace a rozšíření kompetencí. Cílem projektu je vytvořit zastupitelný tým složený z odborníků na danou problematiku.

 

Jaký problém projekt řeší:

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 33

Počet účastníků (nebagatelní podpora): 29

Počet účastníků 54+: 5

 

Zemědělsky svaz ČR

Zemědělství žije