Historie

POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo vzniklo zápisem do Obchodního rejstříku dne 12. 4. 1999. Před tímto datem na stejných pozemcích hospodařilo družstvo „Doubrava“ Nová Ves. V době založení družstva Pooslaví mělo družstvo živočišnou výrobu soustředěnou v hospodářských střediscích – Nová Ves, Oslavany - Černá, Oslavany - Zaražené, Padochov, Ketkovice, Čučice a Biskoupky.

 

Živočišná výroba:

Družstvo chovalo v průměru cca 1 000 ks skotu z toho cca 360 ks krav, prasat cca 2000 z toho cca 200 prasnic. Historicky existoval v družstvu rozmnožovací chov prasat v Oslavanech od roku 1952. Od roku 1966 do roku 2004 zde byl i šlechtitelský chov prasat. Chov prasat byl zrušen z ekonomických důvodů v květnu 2011. Poslední zapuštění prasnic bylo 22.6.2010. V roce 2004 byl uveden do provozu a následně zkolaudován nový kravín, jeho kapacita je 320 krav. Ve stejném roce byla v těsném sousedství kravína zprovozněna nová dojírna od firmy Fullwood 2x10 stání.

 

Jatka a prodejny masa

V roce 2000 byla zřízena v rámci společnosti POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo také porážka hospodářských zvířat, do které byla dodávána veškerá produkce chovu prasat. Následně byly také zřízeny 3 podnikové prodejny v Ivančicích, Oslavanech a ve Zbýšově. Porážka i podnikové prodejny byly v provozu do konce roku 2009, kdy prodejny převzalo řeznictví František Šutera a porážka byla prodána firmě Jaromír Horák.

 

Rostlinná výroba

V minulosti se na obhospodařovaných polích pěstovala cukrová řepa, která se vozila „vagónovat“ do Oslavan na nádraží. Také se zde pěstovaly brambory. Tyto plodiny z důvodů použití speciální mechanizace již družstvo nepěstuje. Z důvodu specifických podmínek obhospodařovaných pozemků jako jsou srážkový stín Hadcové stepi, aridní půdy, rozdíl nadmořských výšek je nutno pečlivě volit odrůdovou skladbu setých plodin a klást zvýšený důraz na odolnost proti suchu.