Zajímavé odkazy

obec Nová Ves http://novaves-bv.cz/
město Oslavany http://www.oslavany-mesto.cz/
město Ivančice http://www.ivancice.cz/
obec Ketkovice http://www.ketkovice.cz/
obec Čučice http://www.cucice.cz/
obec Biskoupky http://www.biskoupky.cz/
eAgri http://eagri.cz/public/web/mze/

Zemědělský svaz http://www.zscr.cz/

Monitoring sucha http://www.intersucho.cz/